תוכנית עסקית

לעיתים בעל העסק נדרש להכין תכנית עסקית.

אם זה לצורך גופים הנותנים אשראי או לצרכים עסקיים כגון הצגה למשקיעים.

התכנית יכולה להכתב בפתיחת עסק חדש או לעסק קיים הדורש התרחבות כלכלית.

בפרטי התכנית כוללים השקעות הנדרשות לעסק , מקורות מימון וצרכי אשראי וכן  תחזית הכנסות והוצאות לעתיד.

כחלק מהתכנית ניתן תיאור כללי של העסק, חזון העסק , מוצרים ולקוחות ועוד.

אני מזמין אותך ליצור קשר עם משרדנו להכנת התכנית העסקית – לעסק שלך !