צור קשר

רם שמעוני

כלקוח של גיל בוכוייץ למעלה מעשר שנים, אני מבקש ליטול הזדמנות נדירה זו ולהמליץ בפני הקוראים להיעזר בשירותיו המקצועיים בתחום החשבונאות ותכנון התקציב.

לאורך כל שנות עבודתו מולי – גיל "היה שם בשבילי" כשהצטרכתי לו: חרוץ, שקדן, חכם, מנוסה ועתיר רעיונות.

שירותיו המקצועיים של גיל הינם מעבר לחשבונאות גרידא: הוא מעיר הערות בונות, יוזם מהלכים מקצועיים,

מאיר נקודות הראויות לשיקול דעת ולבחינה במישור הניהולי הבכיר כמו גם בנושאי זוטות, לכאורה.

ביקורת פתע של מס הכנסה שנערכה בספרי החשבונות ובמשרדיה הוכיחה עד כמה חשיבה ובנייה נכונה של מערכת הניהול החשבונאי והקפדנות המקצועית שגיל הוביל עמדו לה לחברה לעזר בממצאי הביקורת.

למטרות אלה נועדו שירותים מקצועיים. גיל בוכוייץ משיג מטרות אלה בגדול.

בכבוד רב,

רם שמעוני,
מנכ"ל