בודק שכר

בודק שכר הינו מקצוע יוקרתי אשר נקבע בחקיקת דיני העבודה מטעם משרד הכלכלה.

בשנת 2011 התקבל בכנסת החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה , בתוקף מיום 19.6.2012.

מטרת החוק הינה לייעל את אכיפתם של דיני העבודה. החוק חל על מעבידים וכן על מזמיני שרותים מקבלנים
( במסגרת העסקה משולשת, קרי – עובד – מזמין השרות – קבלן ).

החוק קובע סנקציות כספיות במקרה של הפרת דיני העבודה.

מטרתו של בודק השכר הינה לבדוק את היקף ישום דיני העבודה וחישובי השכר בארגון/נים הנבדקים , וכן בענין תקינות העסקת העובדים וחישובי השכר בארגון.

תוצרי הבדיקות מועברים לעיון המעסיק, לקבלת תגובתו וכן לגופים הבאים עמו במגע עסקי, בהתאם.

לביצוע בדיקות שכר בארגונכם ולקבלת פרטים נוספים , נא ליצור קשר עם משרדנו