יעוץ במיסוי פרישה

מהי פרישה ?

פרישה הוא תהליך המתקיים כאשר העובד פורש מרצון ממקום עבודתו או מגיע לגיל פרישה.

בעת  הפרישה , העובד נדרש למלא טופס הקרוי " 161א' " בו מצוים נתוני החלטה בדבר אופן ההחלטה לגבי מיסוי כספי הפיצוים.

כעקרון קיימות ארבע אפשרויות בסיסיות בצומת ההחלטה והן :

  1. חישוב חלק פיצוים פטור וחלק חייב כאשר החלק החייב מחויב במס שולי של העובד. בשנת הפרישה.
  2. רצף פיצוים – דהיינו צירוף תקופות עבודה אצל מעבידים שונים המביא לדחית מס.
  3. רצף קצבה-דחיית ההחלטה בדבר משיכת הפיצוים למועד עתידי.
  4. פריסת מס- חלוקה של הפיצוים החייבים למספר שנות מס קדימה או אחורה.

בנוסף העובד נדרש למלא טופס 161 ד – קיבוע זכויות.

מדובר בהחלטות כבדות משקל אשר משפיעות על המצב הכספי של הפורש לכל חייו.

תהליך הפרישה מתחיל באיסוף מסמכים נתונים אישים של הפורש , קביעת יעדים ומטרות עתידייות ותכנון מסלול הפרישה.

אני מזמין אותך להתקשר ולהתייעץ עמנו בנושא הפרישה