החזרי מס

מי חייב בהגשת דו"ח לרשויות המס ?

בעלי הכנסות מעל לסכומים מסוימים וכן כל מי שנתבקש ע"י פקיד השומה, חייב בהגשת דו"ח שנתי לרשויות המס.
כן חייבים בעלי שליטה בכפוף לתנאים מסוימים.

להלן יוצגו סכומי  ההכנסות הפטורים מדיווח לרשויות המס :

סכומים הפטורים מדיווח לשנת 2020-בש"ח

שכר עבודה649,000
הכנסה נוספת/שכירות337,000
קצבת חוץ337,000
הכנסות מריבית643,000
הכנסות מכירת ניירות ערך2,522,000
נכסי חוץ1,872,000

7

לטבלת שיעורי המס בשנת 2021  לחץ כאן

לבירור זכאותך להחזר מס נא צור קשר עם משרדנו.

ניתן לקבל החזרי מס עד 6 שנים לאחור.

החזרי מס לשכירים

שכירים, שממשכורתם מנוכים מיסים ו/או דמי בטוח לאומי ומס בריאות עלולים להקלע למצב של תשלומי מס ביתר  לשלטונות המס.

כמו כן, עקב  הרפורמה במס, יתכן מצב בו שכירים נוספים יאלצו לדווח לשלטונות המס  על הכנסותיהם ממקורות נוספים.

לצורך בדיקת זכאותך להחזר, נא  צור קשר עם משרדנו

ואנו נסייע  לך בהגשת הדוחות המתאימים  לרשויות המס  תוך שימת דגש על קבלת מירב הזכויות המגיעות לך-הלקוח.

המשרד מקושר למרשמי מס הכנסה וביטוח לאומי כך שההחזר מטופל ביעילות ובמהירות מירבית.