גילוי מרצון

נוהל גילוי מרצון

בהתאם לרפורמה שבוצעה בדיני המס בשנת 2003 ( תיקון 132 לפקודת מס הכנסה )  , על כל תושב ישראל לדווח על הכנסותיו מכל מקור שהוא כולל נכסים והכנסות המצויים בחו"ל ( הגישה הפרסונלית ) זאת להבדיל מהגישה הטריטוריאלית שהיתה נהוגה פני כן.

 רשות המיסים פרסמה  מספר  הוראות שעה לפיה מי שלא דיווח עד כה  על נכסים והכנסות
מחו"ל,  במסגרתם יוכל לדווח על הכנסותיו  ולהבטיח לעצמו חסינות מהתחום הפלילי להלן נוהל "הליך גילוי מרצון".
הנוהל הקודם פעל עד סוף 2016.
לפי הפרסומים , במסגרת הליך זה הוגשו למעלה מ- 7,500 בקשות לגילוי מרצון אשר הכניסו לקופת המדינה כ- 3 מיליארד ₪  כספי מס.

בחודש דצמבר 2017 פורסמה הוראת שעה נוספת במסגרתה ניתן יהא לדווח באחד מ-3 מסלולים :

המסלול הרגיל –באמצעות הגשת בקשה מפורטת בציון שם  ופרטי הלקוח-בתוקף עד 31.12.19
המסלול האנונימי – בתוקף לשנה עד ליום 31.12.18 .
המסלול המהיר- במקרים בהם ההכנסה המדווחת הינה נמוכה מ-2 מיליון שקלים  והמס בגינה הינו פחות מ-  0.5  מיליון ₪- בתוקף עד 31.12.19

הנוהל מהווה פריצת דרך וחלון הזדמנויות בקשר להסדרת חבותם במס של תושבי ישראל בעלי חשבונות בנק בחו"ל.

הנוהל מציג קריטריונים מסוימים לזכאים לבוא בשעריו , אולם יש לבחון כל מקרה לגופו. 

הדיווח אמור לכלול התייחסות להכנסות מריבית , דיבידנד ורווחי הון ( נכסים או ניירות ערך ) החל משנת המס 2003.

לכתבה בנושא חילופי מידע לחץ כאן.