מיסוי מקרקעין

כל אחד מאיתנו מבצע  במהלך חייו לפחות פעם אחת  ויותר פעולות  של רכישה או מכירה במקרקעין ( נכסי נדל"ן).
במאמר זה נסקור את הפעולות הנפוצות ומהן משמעויות המיסוי שלהן הכרוכות בביצוע  פעולות אלו.

רכישה

 בשלב הרכישה משלם הרוכש מס רכישה .
מדרגות המס יכולות להגיע למקסימום של עד כ-8% משווי הרכישה של הנכס באם מדובר בנכס עסקי או בדירת מגורים שאינה יחידה.
במקרים מסוימים ניתן לקבל פטור מלא או חלקי במס הרכישה.

שכירות-השכרה

 השכרת דירת מגורים או נכס עסקי מחויבת במס.

לגבי דירת מגורים קיימים שלשה מסלולים עיקריים:

  1. מסלול 10% ללא ניכוי הוצאות.
  2. מסלול הפטור כאשר תקרת הפטור כיום היא כ-5100 ₪ בקירוב.
    תקרת הפטור מתעדכנת משנה לשנה.
    במסלול זה כל שקל העובר את תקרת הפטור גורם לחיוב של 2 ₪ במס.
  3.  מס שולי המתחיל ממדרגת המס של 31% ( מעל גיל 60 ,מדרגות מס רגילות נמוכות). במסלול זה ניתן לנכות הוצאות ואף פחת.

השכרת נכס בחו"ל

בהשכרת נכס בחו"ל קיימים 2 מסלולים :

  1. חיוב במס קבוע בשיעור  15%.ניתן לנכות פחת.
  2. חיוב במס שולי , כאשר ניתן לנכות פחת ולקבל זיכוי במס ששולם בחו"ל.

מכירה
 מכירת נכס מחויבת במס שבח.
שיעורי המס החלים במכירה נובעים מאופי הנכס וכן מ"הוותק" שלו מזמן רכישתו ע"י המוכר.
המס יכול לנוע החל מ- 12% לגבי נכס ישן ועד ל- 50% מס מקסימלי.
במכירת דירת מגורים ניתן לקבל פטור ליניארי יחסי בתנאים שנקבעו בחוק ושיעור המס שיחול הינו כ-25%.